Unghundens udviklingUnghundens udvikling »


En hund udvikler sig psykisk, lige så vel som fysisk, og i takt med alderen stiger, bliver hunden f.eks. meget mere selvbevidst.


I opvæksten, inden hunden bliver voksen, er der en række faser, hvor hormonerne spiller meget ind på hundens adfærd - de såkaldte "teenage-perioder". Disse perioder kan for nogen hunde - og ikke mindst deres ejere - medføre til problemer. Det er derfor vigtigt, at man som hundejere er opmærksom på disse perioder, og indretter træningen efter hundens udvikling.


Der kan også være stor forskel på, hvor meget man mærker til de enkelte prægningsfaser for den enkelte hund. Mange vil dog mærke ændringer i de perioder, der indtræffer ved hhv. 7-10 mdr. og 17-22 mdr. (pubertet og psykisk kønsmoden).


Det er vigtigt, at man respekterer hundens alder - og ikke stiller for store krav i træningen under de kritiske perioder - uanset om man mærker til adfærdsændringerne eller ej. I langt de fleste tilfælde, vil hundens fornuft, indlæringsevner og hørelse vende tilbage med fornyet kraft, når perioden er gennemgået.

Hundens udvikling:


4 - 7 uger:

Prægning (Hunden lærer at spise, lege jagtlege, kende mennesker mm.)


8 - 12 Uger:

Socialisering (Hunden lærer at forholde sig til miljø, mennesker og andre dyr). Efter 12. leveuge begynder hvalpen at finde stor interesse i sine omgivelser. Hvor hvalpen i socialiseringsperioden lærte ting og individer at kende, går den nu selv på opdagelse og interesserer sig for nye steder. Det er i denne periode hunden udvikler sit sande jagtinstinkt.Dominanslege bliver mere alvorlige i 12 ugers alderen og fortsætter frem til 16 ugers alderen. Ved 16 ugers alderen fastlægges rangordenen. Disse 4 uger kan virke lidt anstrengende og det er vigtigt, at ejeren fra starten har vist, at det er ham der er lederen. Dette er godt for hunden, idet den herved kender sin placering i familien.


Socialiserings-skema

Inspiration til hvad din hvalp skal have hilst på i løbet af de første 4 måneder - klik her.


Bemærk dog at socialiseringen skal fortsætte fremefter.

3 - 4 Måneder:

Rangordning (1. kønsmodning, rangorden i hundeflok starter)


4 - 7 Måneder:

Flokdannelse (Rolig periode, rangorden på plads)

7 - 10 Måneder:

Pubertet (2. kønsmodning. Hormoner, ustabilitet, svært ved at

fokusere og koncentrere sig)

Man siger at tæve-hundes første løbetid ligger mellem 6 og 15

måneders alderen.10 - 17 måneder:

Rolig periode (god indlæringsperiode)


17 - 22 Måneder:

Psykisk kønsmoden/Voksen hund (3. kønsmodning. Dominans

og selvbevidsthed.)
Unghunden og motion »

Mange er usikre på hvor meget motion unghunden kan klare, prøv at læse denne tekst og se om den ikke kan guide dig i rigtig retning.  KLIK HER