Parringstidspunkt
Fastsættelse af parringstidspunktet »


For de fleste hundes vedkommende klarer naturen opgaven selv.


Tævens adfærd (slår halen til siden, står for hanhunden og er villig til at blive

parret) og hanhundens adfærd, samt de ydre tegn på “brunst” (hævede kønsdele,

en ændring i karakteren af skedens udflåd fra ren blod til en lysere, tyndere udflåd)

giver som regel ingen tvivl om, hvornår det rette parringstidspunkt er.


Der er dog mange hunde, der ikke følger det typiske mønster.


En lav drægtighedsprocent kan bl.a. forklares med, at tævehundens villighed til at lade sig parre ikke altid falder sammen med tidspunktet for ægløsning.


Ved parring for tidligt ses ingen/nedsat antal sædceller, når æggene er modne, og herved opnås et lille kuld eller ingen drægtighed. Ved for sen parring er der ingen befrugtningsklare æg i tæven - og derfor ingen drægtighed.I denne tabel kan man se at vælge 12. dagen som

den bedste parringsdag ikke vil resultere i et kuld

hvalpe for alle tæver.
Fastsættelsen af tidspunktet for parring kan hjælpe meget med til at forbedre parringsresultatet og drægtighedsprocenten!


Er man er i tvivl om det ideelle parringstidspunkt kan dette undersøges ved en eller flere af følgende undersøgelser:


Udtagning af en skedesvaber til vurdering af cellerne i skeden hen imod

ægløsning.


Kikkertundersøgelse (vaginoskopi) af skeden til vurdering af skedeslimhindens

udseende hen imod ægløsning.


En blodprøve, hvor drægtighedshormonet progesterons måles. Indholdet af progesteron i blod stiger markant lige ved ægløsningen. Måleenheden er nanogram (ng).


Tæver har ægløsning på 5,0 ng., men æg tager 2 - 3 dage for at blive klar til befrugtning.


Sperm tager 7-8 timer for at blive klar til at befrugte et æg.


Æg menes at kunne leve op til omkring 4 dage.


Den normale levetid for sperm er forskellig fra hund til hund. Nogle siger 2 dage, andre op til 8 dage. Men det typisk gennemsnitlige tidsrum for "moden" sperm, når først det er ejakuleret, er mellem 12 - 72 timer.
Behovet for kendskab til optimal parringstidspunkt kan være nyttigt i forbindelse med f.eks.


•         Parring af uvillige tæver

•         Lang rejse for parring af tæven

•         Ældre tævers sidste kuld

•         Ønsket om størst muligt kuld

•         Inseminering frisk/køle/frysesæd

•         Urutineret hanhundInden for hundeavl er det os der bestemmer hvilken hanhund en

tæve skal parres med. I nogle tilfælde hvor en tæve afviser en

hanhund, selvom progesteron-målinger viser at hun er klar til

parring, er det måske fordi hans MHC-alleler - efter tævens

mening - ikke lugter godt!


En tæve vil vælge en hanhund med MHC-alleler der aviger fra

hende selv.


Jo mere komplekse og varierede koderne for MHC molekylerne er,

jo sværere er de at kopiere. Det betyder at et sygdomsfrem-

kaldende mikroorganisme vil have svært ved at narre immun-

systemet, fordi der er mange forskellige koder.


KONKLUSION: Hvis en tæve afviser en hanhund kan det skyldes at deres hvalpe vil få et dårligt immunsystem!