De forskellige Jack Russell klubber i Danmark

Det starter måske med, at man leder efter en avlshan til ens tæve og så finder man ud af at ens tæve har stamtavle fra en anden klub end den hanhund man havde udset sig... :(


OG ja danskerne har mange JRT klubber!!! Hvorfor? Hm, vi har åbenbart ikke kunnet blive enige om hvordan en JRT skal være...


Mine hunde er med stamtavle fra Dansk Kennel Klub, den eneste klub i Danmark som hører under verdens organisationen FCI.


Jack Russell klubber i Danmark »


DKK = Dansk Kennel Klub

DTK = Dansk Terrier klub (hører under DKK)

JRTC = Jack Russell Terrier Club of Denmark

CTC = Colored Terrier Club of Denmark

DJRTK = Dansk Jack Russell Terrier Klub

JRTD = Jack Russell Terrier Danmark


Det er muligt der er flere, men dette er de mest kendte.

DKK

Dansk Kennel Klub er Danmarks absolut største organisation for hundeejere.


I DKK (DTK) deler man Russell terrieren op i Jack Russell terrier og Parson

Russell terrier. Den væsentligste forskel er højden.


Jack Russell terrierens højde: 25 - 30 cm

Parson Russell terrierens højde: ca. 31-38 cm


En anden væsentlig forskel er at Jack russell terrieren oprindeligt stammer fra England, men Dansk Kennel Klubs Jack Russell terrier er udviklet i Australien.

DTK

DANSK TERRIER KLUB


Dansk Terrier Klub er en specialklub under Dansk Kennel Klub, og der er tæt

samarbejde mellem disse 2 klubber. Dansk Terrier Klub arbejder aktivt for

medlemmerne med en masse aktiviteter i de lokale kredse.


Avlsrestriktioner i DKK og DTK:

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.


Anbefalinger:

Vi bør prioritere sundhed frem for andre forhold, som f.eks. brugsegenskaber eller et smukt udseende.


DKKs opdrættere skal opdrætte hunde, som er raske, og som har en ordentlig levetid på 12-13 år for små racer.

DJRTK = Dansk Jack Russell Terrier Klub


Stambogsførende siden 1984. Klubben følger den engelske klubs retningslinjer. I DJRTK skelner man ikke mellem Jack Russell terrier og Parson Russell terrier.


En Jack Russell kan være alt imellem 25,4 cm og 38,1 cm.


Avlsrestiktioner:

Ingen, men de vil gerne føre statistik over PLL, PL og HD.

JRTC = Jack Russell Terrier Club of Denmark


Overfører ikke DKK hunde til deres klub. Der udstedes stambøger til hunde,

der avles efter den engelske JRT-klubs retningslinjer. En Jack Russell kan

være alt imellem 25,4 cm og 38,1 cm.


Avlsrestiktioner:

Ingen, men opdrætterens ønsker om en god og sund avl værdsættes.

En klub i klubben - Colored Terrier Club of Denmark


I JRTC of DK, har vi valgt at bringe de farvede Terrier med - også kaldet Lakeland/patterdale/Fell/Border/Tysk Jagt Terrier osv.


De farvede terrier, er ligesom Jack Russell Terrieren også brugshunde,

primært som gravsøgende, men mange jægere bruger dem også på

drivjagt og vildsvin.

JRTD = Jack Russell Terrier Danmark


JRTD anvender som udgangspunkt samme avlsstandard som Jack Russell

Terrier Club of Great Britain. JRTD adskiller sig dog markant fra de øvrige

klubber ved at tage afstand fra hundeudstillinger og konkurrencer i eksteriør.


Avlsrestiktioner: Avlsrestriktioner, hvor der skal opnås bestemte resultater til

diverse prøver, er ikke en del af klubbens koncept.


I stedet for at diskutere om den ene eller anden type Jack Russell Terrier er mere rigtig og oprindelig end den anden, har vi i JRTD valgt at acceptere racens forskellighed og anerkende stamtavler fra de andre danske og udenlandske Jack Russell Terrier klubber, uanset hvilken avlsstandard de anvender.


Der kan udføres stambøger på voksne Jack Russell Terrier efter nærmere retningslinjer, men følgende fejl er automatisk diskvalificerende:


• Stritører

• Over- eller underbid

• Højere end 38,1 cm.

• Hanner med manglende testikler i pung